Kontakt

Hivemind S.A.
ul. Hurtowa 4/7
15-399 Białystok

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS

  • KRS: 0000860313,
  • NIP: 5423408923,
  • REGON: 387038882

Kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 100.000,00 zł